Til vores naboer

 

Støjgener i forbindelse med dampblæsning

Opførelsen af Norfors’ Ovnlinje 5 er nu nået så langt, at kedlen snart skal i drift. Kedelrørene skal derfor renses, så den producerede damp er ren. Det foregår ved dampblæsning, hvor damp ved højt tryk blæses gennem rørene. Denne procedure bliver gentaget indtil dampen har nået en passende kvalitet.

 

Hver dampblæsning vil vare op til 15 minutter, og vi regner med at foretage to dampblæs-ninger om dagen: en om morgenen og en sen eftermiddag. Dampblæsningerne påbegyndes uge 37/38, og vi forventer, at processen varer cirka en uge.

 

Der vil desværre være en del støj i forbindelse med dampblæsningen. Vi forsøger naturligvis at minimere støjen, men der må forventes støjgener i de perioder, hvor dampblæsningen foregår.

 

Opdateret d. 7 september 2016

VI UDSENDER IKKE NYHEDSBREVE LÆNGERE

Fra januar 2016 foregår hovedparten af alle aktiviteter inde i bygningen og der forventes ikke påvirkning fra arbejdet for naboer. Interesserede er altid velkommen til at kontakte Norfors for information om aktiviteter, og i det omfang der bliver foretaget arbejde udvendigt på bygningerne, vil der såfremt det er relevant blive sendt nyhedsbrev ud herom.

TILMELD NYHEDSBREV

Under forbrændingsprocessen på Ovnlinje 5 vil vi afkøle og rense røgen,

så den bliver så ren som muligt. Samtidig kondenseres en del af røggassens vanddampindhold.

 

Det betyder, at Ovnlinje 5 kan dække både sit eget og en stor del af Ovnlinje 4’s vandforbrug. Desuden får vi mere varme ud af affaldet, da processen udnytter den sidste rest af energi i røggassen.

Hold dig opdateret og få det ugentlige nyhedsbrev fra Ovnlinje 5

OVNLINJE 5

Ovnlinje 5 afløser tre gamle ovnlinjer. Miljøbelastningen vil være minimal, og den nye ovnlinje vil have en høj energiudnyttelse.

 

Ovnlinje 5 vil årligt fortrænge cirka 100.000 ton CO2, som ellers ville komme fra fossile brændsler.

VELKOMMEN

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00