Norfors’ nye anlæg er nu klar til at indgå i affaldsbehandling og varmeforsyningen efter diverse byggeaktivitet og dampblæsning. Indkøringen er forløbet fint og at vi nu er i gang med at rydde op.

VI UDSENDER IKKE NYHEDSBREVE LÆNGERE

Fra januar 2016 foregår hovedparten af alle aktiviteter inde i bygningen og der forventes ikke påvirkning fra arbejdet for naboer. Interesserede er altid velkommen til at kontakte Norfors for information om aktiviteter, og i det omfang der bliver foretaget arbejde udvendigt på bygningerne, vil der såfremt det er relevant blive sendt nyhedsbrev ud herom.

TILMELD NYHEDSBREV

Under forbrændingsprocessen på Ovnlinje 5 vil vi afkøle og rense røgen,

så den bliver så ren som muligt. Samtidig kondenseres en del af røggassens vanddampindhold.

 

Det betyder, at Ovnlinje 5 kan dække både sit eget og en stor del af Ovnlinje 4’s vandforbrug. Desuden får vi mere varme ud af affaldet, da processen udnytter den sidste rest af energi i røggassen.

Hold dig opdateret og få det ugentlige nyhedsbrev fra Ovnlinje 5

OVNLINJE 5

Ovnlinje 5 afløser tre gamle ovnlinjer. Miljøbelastningen vil være minimal, og den nye ovnlinje vil have en høj energiudnyttelse.

 

Ovnlinje 5 vil årligt fortrænge cirka 100.000 ton CO2, som ellers ville komme fra fossile brændsler.

VELKOMMEN

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00