Vi opfører nyt byggeri til Ovnlinje 5

Vi bygger ny hal til Ovnlinje 5 mellem den nuværende Ovnlinje 4 og Usserød Å.

 

Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg placerer vi i en ny 12 m bred bygning øst for det eksisterende anlæg. Den nye bygning får samme længde og højde som den eksisterende Ovnlinje 4, der er 15 m bred.

 

Placering af Ovnlinje 5

Der opføres samtidig en ny hal til aflæsning af affald. Den nye aflæsningshal skal medvirke til at nedsætte gener som lugt, støj og støv.

Byggeriet startede i første kvartal af 2014, og det færdige anlæg står klar til indvielse i sensommeren 2016.

 

I hele byggeperioden vil det være muligt at følge byggeriet af det nye anlæg her.

 

Når byggeriet er afsluttet, genetablerer Nordforbrænding det grønne område mod Usserød Å. Stisystemet og et nyt fiskestryg, der skal give fiskene uhindredet passage op mod Sjælsø, bliver taget i brug samtidig med Ovnlinje 5.

 

Plantegning af nyt byggeri på Nordforbrænding

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00