Myndighedsbehandling

Vi har fået lov

For at kunne opføre Ovnlinje 5,har vi fået godkendelser fra myndighederne vedrørende følgende forhold:

• Mængdegrundlag

• Projektforslag

• VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet)

• Kommuneplantillæg og lokalplan

• Miljøgodkendelse

 

Mængdegrundlag

Energistyrelsen bekræftede i 2010, at Nordforbrænding er godkendt til forbrænding af 152.000 affald årligt.

 

Projektforslag

Forslaget er udarbejdet i henhold til ”Lov om varmeforsyning”. Det beskriver de planlægnings- og godkendelsesmæssige forhold for Ovnlinje 5 projektet. Forslaget indeholder også en detaljeret teknisk, energi- og miljømæssig og økonomisk beskrivelse og analyse af projektet.

 

Hørsholm Kommune godkendte projektforslaget i november 2011.

 

VVM, Vurdering af virkning på miljøet og Kommuneplantillæg

Nordforbrænding søgte om VVM-tilladelse til Miljøstyrelsen i september 2012, se http://mst.dk/75156 og Naturstyrelsen udstedte VVM-tilladelse og kommuneplantillæg til projektet den 14. februar 2013, se http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2014/jan/ny-ovnlinje-paa-nordforbraending-i-hoersholm-kommune/

 

Lokalplan

Hørsholm Kommune vedtog 25. februar 2013 den nye lokalplan for området, se http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=1477252&plantype=20&status=V

 

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen bliver styrende for anlæggets daglige drift, herunder forhold omkring støj, lugt og anden luftforurening.

 

Miljøstyrelsen udstedte miljøgodkendelsen til Ovnlinje 5 den 19. juni 2013, se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Annoncering_decentral_administration/Sjaelland/2013/juni/Nordforbraending19-6-2013.htm

 

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00