Affald bliver til el og fjernvarme

På affaldsforbrændingsanlægget i Hørsholm omdanner Nordforbrænding forbrændingsegnet affald fra husholdninger og industri, samt biomasse til el og fjernvarme.

 

Nordforbrænding har kapacitet til at forbrænde 152.000 ton affald og biomasse årligt.

 

Forbrændingen finder sted i ovnene, hvorfra røggasserne føres gennem det effektive kedelanlæg. Efter kedelanlægget passerer røggassen en række rensningstrin, som fjerner op til 99 procent af de uønskede stoffer i røgen. Røggassen forlader anlægget via den 100 m høje skorsten.

 

Slaggen fra forbrændingen indeholder den del af affaldet, der ikke kan brændes, for eksempel glas og dåser. Vi sælger slaggen til virksomheder, der kan udnytte den.

 

Ovnlinje 5 bliver, ligesom ovnlinje 4 er det i dag, forsynet med udstyr, der kontinuerligt måler mængden uønskede stoffer i røggassen, så vi kan undgå at overskride grænseværdier.

 

Røggassens varmeindhold omsættes til damp i kedlen, og i Ovnlinje 5s røggaskondenseringsanlæg udvindes den sidste rest af røggassens energi.

 

Der dannes ikke spildevand ved normal drift på Ovnlinje 5, idet den mængde vanddamp, der kondenseres, anvendes som procesvand i Ovnlinje 4s røggasrensningsanlæg.

 

Energien i dampen fra kedlen driver den el-producerende turbine. Resten af energien fra dampen og energien fra røggaskondenseringen overfører vi til fjernvarmesystemet.

 

Når Ovnlinje 5 er taget i drift, vil Nordforbrænding på årsplan producere mere end 80 GWh el og mere end 370 GWh fjernvarme. Det svarer til elforbruget i ca. 15.000 parcelhuse og forbruget af fjernvarme i ca. 25.000 parcelhuse.

Nordforbrænding kan sælge den producerede energi året rundt, og den fortrænger energi, der i dag bliver produceret ved hjælp af fossile brændsler, som for eksempel kul, olie og gas.

 

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00