Nyheder 2014

Ugenyt - uge 52 og 1

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 52 og 1, fra den 22. - 31. december 2014.

 

 • I næste uge samt mellem jul og nytår arbejdes der med armering af affaldssiloen. Vi forventer at der er 6 – 10 mand i arbejde den 29 og 30/12. dette skyldes at vi har valgt at forcere arbejdet for at indhente noget af den tid vi er kommet bagefter på nuværende tidspunkt.
 • Mandag i næste uge støber vi det første stykke kældervæg i røgrensningsenden (den nordlige ende) Derefter ryddes der op og gøres klar til juleferie.
 • Kedelbygningen er gået på juleferie og starter først op den 5. januar.
 • I turbinegården har vi fået sat alle spunsjernene ned. Der er 3 jern der ikke er kommet ned på plads hvor vi er nødt til at få en rammemaskine til at banke dem på plads. Vi regner med at kunne få den frem til på mandag så julefreden kan sænke sig over området.

 

Ugenyt - uge 51

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 51, fra den 15. - 19. december 2014.

 

 • I turbinegården har vi til stadighed udfordringer med at få trykket spunsen ned. Vi har nu fået de tre sider vibreret ned, mens vi stadig støder på en hel masse sten på den sidste væg.
 • Vi forventer at have spunsen på plads i næste uge.
 • På den anden side går det planmæssigt fremad. I den kommende uge støber vi den sidste kældervæg i kedelkælderen og de første stykker kedelvæg i den nordlige ende.
 • Omkring affaldssiloen bliver der sat forskallings forme op i denne uge og vi starter på at armere fra kote 9 til 13 i næste uge. Dette stykke skal støbes i uge 2.
 • På kedlen sker der ikke så store synlige fremskridt i øjeblikket. Dette er ikke fordi der ikke arbejdes, men fordi Vølund er i gang med at svejse en hel masse rør sammen.
 • Tirsdag d. 23. december går alle håndværkere på juleferie til og med d. 2. januar 2015. Så der er stille på pladsen i den periode.
 • Som en sikkerhedsforanstaltning, skal vi indskærpe AT ALT UVEDKOMMENDE FÆRDSEL er forbudt på pladsen.
 • Ovnlinje 5 ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

 

Ugenyt - uge 49-50

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 49-50, fra den 1. - 12. decmber 2014.

 

 • I uge 48 står den på udgravning og spunsvibrering i turbinegruben. Det fortsætter i uge 49. Vi regner med at være færdige med at vibrere spuns i midten af uge 49. Så skal der svejses nogle forstærkninger på spunsvæggene inden vi kan fjerne al jorden i hullet.
 • På linje 5 har ugen indtil videre stået på afforskalling af de støbninger der blev lavet i sidste uge, samt armering og klargøring til et par støbninger i næste uge. Vi er ved at gøre klar til lave næste niveau af væggene i affaldssiloen, så i slutningen af denne uge eller starten af næste uge bevæger vi os over jordniveau.
 • Kedlen vokser støt og roligt der er nu 3 sider på og i uge 49 kommer der to transporter mere til pladsen.

 

Ugenyt - uge 48

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 48, fra den 24. - 28. november 2014.

 

 • Mandag til onsdag, samt fredag forventer vi at støbe vægge i den nederste del af affaldssiloen, omkring elevatorskakten og de første stykker af kældervæggene.
 • Tirsdag nat og morgen modtager vi et større element til kedlen. Elementet er 4,5 meter bredt og 15 meter langt. Derfor skal Vølund køre det ind til byggepladsen inden klokken 6, så vi kan læsse det af på pladsen inden klokken 7.
 • Vibrering af spuns: Vi skulle være langt med vibrering af spuns. Det er vi desværre ikke, fordi vi er stødt på uforudsete forhindringer. Vi ved ikke, hvad der generer arbejdet med spunsen. Det forventer vi at finde ud af i løbet af ugen.

 

Ugenyt - uge 47

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 47, fra den 17. - 21. november 2014.

 

 • Mandag støber vi bundpladen. Den skulle være støbt i sidste uge (uge 46).
 • I ugens løb skal vi vibrere spuns til turbinebygningen, samt asfaltere det sidste stykke af byggepladsen.
 • Hvis det bliver nødvendigt, at ramme spunsen ned, i stedet for vibrering, vil der komme lidt mere støj.
 • Ellers fortsætter arbejdet med at armere og forskalle resten af byggegruben.
 • Kedlen er ved at nå sin fulde højde og Vølunds folk vil fortsat arbejde med at svejse samlingerne.

 

Ugenyt - uge 46

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 46, fra den 10. - 14. november 2014.

 

 • Mandag stiller vi en kran med vibrator op i gården på vestsiden af Ovnlinje 4. Den skal vibrere spuns til turbinebygningen. Arbejdet med at vibrere spuns ned begynder om kort tid.
 • Tirsdag løfter vi et stålstativ op på det nye fundament til askesiloen ved indkørslen til turbinegården.
 • Torsdag er fundament og stålstativ klar, og vi placerer askesiloen.
 • I ugens løb er Hoffmann klar til at støbe bunden i den sidste del af den nye hal til Ovnlinje 5. Der bliver bundet armeringsjern og sat forskalling op i kedelkældre og i affaldssiloen. Arbejdet kommer til at tage et par uger.
 • Vølund har leveret den anden leverance af komponenter til kedlen, og første kedelvæg er ved at nå sin fulde højde. Vølunds folk vil fortsat udføre svejsearbejde på kedlen.

 

Ugenyt - uge 45

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 45, fra den 4. - 8. november 2014.

 

 • I denne uge fortsættes der med at lave armering og forskalling til elevatorskakten og til kældervæggene i kedelkælderen.
 • Armeringen til bundpladen i den sidste ende skal være klar til at vi kan støbe på mandag.
 • Inde i turbinegården bliver der lavet et nyt fundament til askesiloen der skal flyttes for at kunne lave plads til den nye turbine. Fundamentet skal være færdigt i denne uge.
 • Der gøres klar til at lave spuns til turbinebygningen, i den forbindelse er der et par fundamenter der skal gøres lidt mindre.
 • Parkeringspladserne langs med Kærvej forventes færdige i denne uge.

 

Artikel

Kevin Drenck har i forbindelse med en temauge i 8.C skrevet en artikel om vores nye Ovnlinje 5.

Tak for den fine artikel, Kevin, og tak fordi vi må dele den på vores hjemmeside.

Læs artiklen HER.

 

Ugenyt - uge 44

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 44, fra den 27. - 31. oktober 2014.

 

 • På mandag vil vi støbe en lille bid mere af bundpladen. Hvis det er muligt vil første del af elevatorskakten blive støbt tirsdag.
 • Der arbejdes løs med at armere og forskalle både vægge til kedelkælderen og til affaldssiloen. Der er ved at være stor trængsel af mennesker, maskiner og materiel i byggegruben.
 • Det forventes at første del af siloen støbes i uge 45.
 • Parkeringspladserne langs med Kærvej skulle gerne blive færdige i løbet af ugen.
 • Vi starter op med byggegruben til turbinebygningen i starten af uge 44. Der er et par fundamenter der skal tilpasses inden der kan vibreres spuns ned.
 • Galgen over Håndværkersvinget bliver fjernet på onsdag. Det kan medføre at vejen er blokeret i kortere tid.
 • Og så kom vores nye byggehegn samt kraner endeligt på plads

 

Ugenyt - uge 43

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 43, fra den 20. - 24. oktober 2014.

 

 • I denne uge er de første kedeldele ankommet på pladsen.
 • Der vil løbende i løbet af de næste 2-3 måneder komme lastbiler med resten af kedlen.
 • I byggegruben arbejdes der med at binde armeringsjern og lave støbeforme til det sidste stykke af bunden og til elevatorskakten.
 • Der er ved at blive lavet parkeringspladser langs med Kærvej.
 • I rabatten er mulden gravet af, der bliver så lagt armeringsnet ud og sået græs igen.

 

Ugenyt - uge 42

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 42, fra den 13. - 17. oktober 2014.

 

 • Det nye plankeværk med illustrationer om projektet bliver sidst på ugen monteret langs med Håndværkersvinget.
 • I byggegruben arbejdes der fortsat med at binde armering og der gøres klar til at støbe bundplade i den sidste del af byggegruben (den nordlige del). Vi regner med at støbningen vil finde sted i uge 43.
 • Der bindes desuden armering til diverse vægge, samt elevatorskakten således vi er klar til at støbe sider og vægge i kælderen.
 • Sidst på ugen bliver der rejst endnu en kran, hvis ikke det blæser for meget. Den store tårnkran er på plads og i brug, og den kan ses vidt omkring (se billede).
 • Vi er næsten færdig med at indrette byggepladsen, og forventer snart at være færdig med at stabilisere overfladen, så kraner og andet tungt udstyr kan stå sikkert på området.
 • Den første kedelleverance forventes i tirsdag den 21 oktober (uge 43). Kedlen bliver transporteret hertil fra Polen, og transporten bliver 4,5 m bred og 25 m lang. Når vi har nærmere information om den forventede ankomst og eventuelle gener for den øvrige trafik vil vi informere herom
 • Den store tårnkran

 

Ugenyt - uge 41

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 41, fra den 6. - 10. oktober 2014.

 

 • Der påbegyndes binding af armering til væggene i kedelkælderen og i affaldsgruben. Når armeringen er bundet bliver der stillet forskalling op.
 • Der laves armering til bundpladen i den ende hvor røgrensningsanlægget skal stå.(Nordenden)
 • På byggepladsen er den store tårnkran nu rejst, den skal færdigmonteres og prøvebelastes i uge 41.
 • Vi forventer at sætte et nyt byggepladshegn (plankeværk) op langs med Håndværkersvinget fra på onsdag.
 • Pladsen rettes af og stabiliseres i slutningen af ugen.

 

Ugenyt - uge 40

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 40, fra den 29. september - 3. oktober 2014.

 

 • Mandag begynder vi af grave jord væk og lægge stabilgrus på, der hvor kedlen skal samles.
 • På tirsdag støbes det sidste af bundpladen hvor kedlen står, hvorefter den næste entreprenør overtager pladsen.
 • Fra på torsdag begynder vi at sætte en tårnkran op i byggegruben. Kranen er så høj at den kan dreje ind over den eksisterende bygning. Så den vil kunne ses langt omkring. Kranen vil blive stående indtil midten af marts.

 

Ugenyt - uge 39

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 39, fra den 22. - 26. september 2014.

 

 • Vi arbejder med at udvide byggepladsen, så der bliver plads til at kedelleverandøren kan komme til i starten af oktober.
 • Dette har medført at miljøstationen midlertidigt bliver flyttet til græsstykket på hjørnet af Ved Klædebo og Håndværkersvinget.
 • I byggegruben er vi ved at være klar til at støbe første halvdel af den den store bundplade hvor kedlen skal stå.
 • Vi støber onsdag morgen. Der skal bruges ca. 270 m3 beton til denne støbning.
 • Midlertidig placering af Miljøstation

 

Ugenyt - uge 37

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 37, fra den 8. - 12. september 2014

 

 • I denne uge vil vi støbe bunden til affaldsgrube og væggen mellem kedelkælder og affaldsgruben. Der skal anvendes ca. 175 m3 beton til arbejdet.

 

Ugenyt - uge 35 og 36

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 35 og 36, fra den 25. august - 7. september 2014

 

 • I løbet af uge 35 er der lagt en membran ud i bunden af byggegruben for at sikre, at den er vandtæt. Der er bundet armeringsjern i bunden og vi forventer at støbe det første stykke af bundpladen i starten af næste uge (uge 36).

På billedet ses armeringsjernet i bunden af byggegruben sammen med bundankrene og udstyret til grundvandssænkning.

 

Ugenyt - uge 33 og 34

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 33 og 34, fra den 11. - 22. august 2014

 

 • I denne uge er der skiftedag.
 • Vi går fra at udgrave byggegruben, til at begynde næste entreprise –nemlig støbning af kældergulvet.
 • Derfor bliver der i denne uge 33 vibreret et par stålbjælker ned i bunden af byggegruben for at gøre plads til elevatoren.
 • Dette sker torsdag d. 14. august 2014 i løbet af dagen, nøjagtigt tidspunkt er ikke muligt, at oplyse.
 • I næste uge, uge 34, begynder vi at lægge membran ud i bunden af gruben for at sikre mod vandindtrængningen.
 • Umiddelbart efter membranen skal der støbes endnu et lag beton inden der lægges armering ud.

 

Ugenyt - uge 32

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 32, fra den 4. - 8. august 2014

 

 • Der arbejdes på de sidste svejsninger af de låse i spunsen der er blevet ødelagt.
 • Der støbes renselag de steder hvor der har været lavet midlertidige pumpesumpe i forbindelse med boring af opdriftsankrene.
 • Der ryddes op på pladsen for at gøre plads til den næste etape.

 

Ugenyt - uge 31

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 31, fra den 28 juli - 1. august 2014

 

 • Boring af opdrift ankre.
 • Belastnings prøve af disse.
 • Nedskæring af forkert sat spunsvæg.

 

Ugenyt - uge 30

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 30, fra den 21. - 25. juli 2014

 

 • Udskiftning af spunsjern.
 • Dette arbejde planlægges udført på fredag d. 25. juli 2014 fra kl. ca. 10:00, det forventes ikke at tage mere end ca. en halv dag.
 • I stil med tidligere vil jernene blive vibreret ned og støjniveauet vil derfor kortvarigt blive forhøjet i forhold til det nuværende støjniveau på pladsen.
 • Der vil selvfølgelig blive målte både støjniveau og vibrationer i forbindelse med arbejdet

 

Ugenyt - uge 29

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 29, fra den 14. - 20. juli 2014:

 

 • OBS: Der skal i denne weekend arbejdes med boring af opdriftsankre
 • Tidsrammen er:
 • Lørdag 7 - 18
 • Søndag 7 - 15
 • Ugenyt uge 28

 

Ugenyt - uge 28

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 28, fra den 7. juli - 11. juli 2014:

 

 • Boring af opdrift ankre.
 • Afrensning af renselag i sektion 1 - 2 -3
 • Svejsning af låse
 • Oprydning
 • Vi er nu færdig med udgravningen, og er ved at sikre bunden

 

Ugenyt - uge 27

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 27, fra den 30. juni - 4. juli 2014:

 

 • Boring af opdriftsankre i grube 1 og 3
 • Udgravning til færdigt niveau i grube 2. Der forventes jordkørsel fra i tirsdag formiddag.
 • Opdateret 1. juli: Der kan være mulighed for nedvibrering af spuns på torsdag d. 3 juli.

 

Ugenyt - uge 26

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 26, fra den 23. - 27. juni 2014:

 

 • Boring af opdriftsankre.
 • Støbning af renselag.
 • Test af vægankre.
 • Samtidig kunne vi fejre de første 100 dage uden uheld i sidste uge

 

Ugenyt - uge 25

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 25, fra den 16. - 20. juni 2014:

 

 • Jordkørsel i forbindelse med udgravning af grube 2.
 • Fortsat boring af opdriftsankre i grube 1.
 • Klargøring til at bore de sidste vægankre i grube 2.

 

Ugenyt - uge 24

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 24, fra den 10. - 13. juni 2014:

 

 • Grundvandssænkning.
 • Boring af anker. Påsvejsning af konsoller.
 • Udgravning af byggegruppe. Pågår i etaper.
 • Nedskæring af spuns mod linje 4.
 • Jordkørsel.
 • Opdrift ankre.

Støj minimalt fra byggepladsen, de næste 2 uger.

 

Der vil blive arbejdet i weekenden 14- 15/6.

Lørdag 08.00 – 17.00

Søndag 08.00 – 14.00.

 

Ugenyt - uge 23 - opdateret 3/6-2014

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 23, fra den 2. - 6. juni 2014:

 

 • Fortsat etablering af jordankre
 • Nedbringning af spuns ved vibration fredag d. 6. juni 2014.

 

Ugenyt - uge 21

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 21, fra den 19. - 23. maj 2014:

 

 • Fortsat etablering af jordankre
 • Fortsat udgravning samt jordkørsel

 

Ugenyt - uge 20

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 20, fra den 12. - 15. maj 2014:

 

 • Der foretages ankerboringer i 2. ankerniveau
 • Udgravning fortsætter ligeledes i denne uge, hvorfor der må forventes øget trafik samt jord på vejene
 • Det er planlagt, at der skal nedbringes spuns ved vibration igen i denne uge, præcis hvilken dag, bliver annonceret senere

 

Ugenyt - uge 19

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 19, fra den 5. - 9. maj 2014:

 

 • Jordkørsel
 • Ankerboring
 • Opførsel af skurvognsby til mandskab på byggepladsen
 • Her ses påbegyndelse af støbning af kældergulv

 

Ugenyt - uge 18

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 18, fra den 28. april - 2. maj 2014:

 

 • Nedbringning af spuns ved vibration
 • Gravearbejde med tilsvarende jordkørsel, dette kan medføre jord på vejen
 • Grundvandssænkning

 

Ugenyt - uge 16

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 16, fra den 14. - 16. april 2014:

 

 • Boring og test af jordankrejordankre.

 

Ugenyt - uge 15

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 15, fra den 7. - 11. april 2014:

 

 • Boring og test af jordankrejordankre.

 

Ugenyt - uge 14

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 14, fra den 31. marts - 4. april 2014:

 

 • Der vil i denne uge blive fortsat med at etablere jordankre.
 • Udgravning af byggegruben – samt bortkørsel af jord.
 • Arbejdet med grundvandssænkning fortsætter ligeledes i denne uge.
 • Natten mellem 31 marts og 01. april 2014 – vil der være bortkørsel af gravemaskine under politieskorte, dette giver ikke gener, men vi vil dog informere om dette.

 

Ugenyt - uge 13

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 13, fra den 24. – 28. marts 2014:

 

 • Grundvands sænkning.
 • Jord ankre, udføres med 2 maskiner.
 • Plankeværket ud mod Usserød Å vil blive ekstra sikret.

 

Ugenyt - uge 12

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 12, fra den 17. – 21. marts 2014:

 

 • Grundvands sænkning.
 • Demobilisering af ramme maskine.
 • Jord ankre, udføres med 2 maskiner.
 • Omlægning/etablering af diverse kloaker.
 • Diverse små jobs.
 • Iboring af lineankre til afstivning af spunsvæg
 • Der graves og bortkøres jord
 • Lørdagsarbejde i tidsrummet 08:00-14:00, den 22. marts 2014: Der skal laves asfaltarbejde på en af vores ramper, så der kan være støj fra asfalttromlen.

 

Ugenyt - uge 11

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 11, fra den 10. – 14. marts 2014:

 

 • Fortsat spunsning omkring byggegrube ved vibrering eller hvis meget hård undergrund da med anvendelse af rammehoved.
 • Der vil fortsat være støj fra nedbringning af spuns
 • Tørholdelse ved pumpning af vand fra byggegrube
 • Afgravning af og bortkørsel af jord fra byggegruben
 • Boring af jordankre under eksisterende ovnlinje 4

 

Ugenyt - uge 10

 

Nordforbrænding nedbringer spunsvæg til den nye Ovnlinje 5 i perioden januar til april 2014.

 

Vi anvender, i det omfang det er muligt, vibrator til at få spunsen ned. Spunsen skal ned i ca. 18 m’s dybde under jordoverfladen.

 

Såfremt vibratoren ikke kan bringe spunsen ned, anvender vi rammehoved i stedet.

 

Arbejdet med rambukken giver en anden form for støj end vibratoren, men denne støj er ligesom vibrationsstøjen underlagt målinger, så den ikke overskrider de tilladte grænseværdier.

 

Ved arbejdet i sidste uge med rambukken blev der ikke registreret støj og vibrationer over de tilladte grænseværdier.

 

Tirsdag d. 04. marts 2014 skiftes der til rammehoved igen, det forventes at vare til fredag den 07-03-2014

 

I denne uge påbegyndes etablering af jordankre under Ovnlinje 4.

 

Hørsholm Kommune beskærer i denne uge lindetræerne omkring anlægget, så de ikke beskadiges i forbindelse med byggeriet.

 

Lørdag den 08-03-2014 kl. 07:00-14:00 vil der være gravearbejde i forbindelse med omlægning af det eksisterende kloakanlæg.

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00