Nyheder 2015

Ugenyt - uge 52 - 53

 

 

På ovnlinjen er vi færdige med bygningsstålet, tagpladerne er lagt på og der er kommet facadeelementer hele vejen hen på østsiden af bygningen.

 

Inde i bygningen er kedlen blevet sandblæst og rengjort, så den er klar til at få svejst belægninger på.

 

I røggasrensningen har vi monteret alle store dele, alle gallerier samt isoleret alt det der skal isoleres.

 

Indtil nytår vil der blive arbejdet på taget af linje 5 med isolering og tagpap. Der bliver (forhåbentlig) begyndt på montage af den endelige facade i kedelenden i mellem jul og nytår.

 

I turbinegården er vi næsten færdige med at skære huller i stueetagen og på 1. sal. Når vi er færdige med dette - inden jul. Er der et par huller i kælderen der skal skæres.

 

I forbindelse med kontrolrummet har vi lavet stålkonstruktionen og lagt plader til gulv og loft. Der er lavet ca. halvdelen af de huller der skal skæres ind i den eksisterende bygning. Vi er i gang med at støbe et par forstærkninger der skal laves inden vi skærer de sidste huller.

 

Aflæsserhallen er blevet udstyret med et nyt ”gardin”, der skal sikre lugt og støjdæmpning, mens den nye hal bliver bygget. Efter jul bliver der åbnet en stor del af den nuværende hal og efter nytår begynder vi at ramme pæle igen.

 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og nytår.

 

 

Ugenyt - uge 50

 

 

Onsdag i sidste uge var igen en af de store dage - kedlen trykprøvet og den holdt !!!!

Efter trykprøven blev kedlens mærkeskilt stemplet og monteret. Det var Norfors’ projektchef Annemette Geertinger der fik lov at sætte mærkeskiltet fast. ( se billedet )

 

I denne uge skal vi have rejst det sidste bygningsstål, så vi kan få lagt tag på den sidste del af bygningen.

 

Inde i kedlen er vi begyndt at sandblæse i fyrrummet, hvor der skal svejses en særlig belægning på, der kan holde til den temperatur og den røggas der er i den første del af kedlen.

Uden på kedlen begynder vi isoleringen af kedlen.

 

I turbinebygningen har vi nu fået lavet hul i mellem den gamle og den nye turbinehal. Så nu kan vi forlænge kranskinnerne til maskinsalskranen, så den kan hjælpe med at løfte den nye turbine på plads.

 

Ugenyt - uge 49

 

 

I denne uge begynder vi på at isolere taget og lægge tagpap på bygningen henover kedlen.

 

Samtidig bliver der sat glas i, i det nederste vinduesbånd.

 

Mandag begynder vi ydermere at rejse stålspær henover røggasrensningsanlægget.

 

Onsdag forventer vi at lave en trykprøve af kedlen.

 

Ugenyt - uge 48

 

 

I denne uge er det mest synlige der sker på linje 5, at tagpladerne bliver lagt på, samt at facaden begynder at blive monteret. Der kommer rammer op til vinduerne, samt isoleringselementer på de stykker af væggen, der ikke er vinduer.

 

I røggasrensningen er den tunge montage afsluttet og anlægget bliver gået igennem for at lave det sidste finish mm.

 

Kedlen bliver gjort klar til trykprøvning. Når temperaturen bliver stabil over nul grader kan vi begynde at fylde kedlen. For at vi kan lave trykprøvningen skal temperaturen ligge på over 5 grader.

 

I turbinebygningen skal det sidste forskallingsmateriale fjernes og det sidste sand der har ligget i kælderen skal op. Desuden begynder arbejdet med at skære beton væk i mellem de to turbinerum.

 

Ugenyt - uge 46

 

 

I den kommende uge fortsætter indretningen af byggepladsen til den nye aflæsserhal. Der skal fjernes asfalt m.m. for at vi kan banke pæle i til de nye fundamenter.

 

I turbinebygningen begynder vi at fjerne forskallingen igen. Onsdag planlægger vi med at få lagt tagelementerne på.

Kontrolrummet har fået de bærende dele lagt op og det resterende stål skal monteres.

 

I starten af ugen vil vi få løftet køletårnet ind på plads. Tårnet er ca. 25 meter langt så det kræver en ganske stor kran at få det hejst ind på plads.

 

Pladsen er ved at blive gjort klar til at vi kan begynde at lukke bygningen. BWV skal have hejst resten af deres rør m.m. ind i denne uge, så facadeentreprenøren kan komme til at lægge tag på.

 

 

Ugenyt - uge 45

 

I øjeblikket bliver der arbejdet på at pakke kedlen ind i stillads, så den kan blive isoleret.

Rundt om posefiltrene (De blanke kasser i midten af billedet) fortsættes gallerierne. På fredag kommer scrubberen, hvor røgen vaskes. Den bliver hejst direkte ind på plads, når den kommer. Samme dag bliver de to tanke til hhv. kalk og aktivt kul også løftet ind på plads.

 

I turbinebygningen bliver den sidste del af væggene og turbinebordet støbt.

 

Vi begynder på at forberede byggepladsen til den nye aflæssehal. Når det er gjort bliver asfalt mm. fjernet de steder hvor der skal bankes pæle ned.

 

Ugenyt - uge 44

 

 

I denne uge starter vi på at lægge stål op til det nye kontrolrum. Det bygges ovenpå det eksisterende og følger den samme bue rundt. I turbinebygningen er den nederste halvdel af væggene blevet støbt og nu arbejder vi videre med den øverste halvdel. Turbinebordet armeres der stadig på. Fundamentet til de nye siloer er blevet støbt og i denne uge støber vi plintene, som siloerne skal stå på.

 

I kedelbygningen er vi ved at lave rør i mellem fødepumperne, samt forbindelserne til udluftninger og dræn af kedlen.

 

Røggasrensningen får monteret posefiltre og siloer i denne uge.

 

Ugenyt - uge 42

 

 

I turbinebygningen arbejder vi videre med at armere turbinebordet. Samtidig er vi ved at lave forskalling og armering i væggene op til næste niveau.

 

Bygningsstålet er monteret henover kedlen. Det giver mulighed for at montere gallerier og trapper mellem kedlen og bygningen. I uge 42 begynder rørmontage mellem kedel, pumper m.m.

 

Røggasrensningen arbejder på isolering af deres store komponenter, køletårn, røggaskanaler og posefiltre.

 

Ugenyt - uge 41

I denne uge skal vi have løftet det første stykke af røggaskanalen op. Det er et 18 m. langt rør der skal løftes ind og ligge på tværs af linje 4. Røret er beregnet til at udtage prøver af røgen, for at eftervise at miljøkravene bliver overholdt. Vi fortsætter med at bygge stålstativet til hele røggasrensningen, som det ses på billedet.

 

Kedlen er ved at blive udstyret med gallerier og rør, på østsiden nu hvor bygningen er blevet rejst.

 

I turbinebygningen ser det ud til at vi kommer til at støbe dæk på tirsdag. Derefter begynder arbejdet med at lave turbinebordet. Det er det fundament som selve turbinen ligger på. Det er en betonklods der er 9,3 m lang, 5m bred og 1,6 m. høj. Den ligger helt uafhængig af dækket på 6 fjedre for at optage de vibrationer der kommer fra turbinen.

 

Vi skal være færdige med at montere bygningsstål i denne uge. Der mangler at blive rejst stål syd for kedlen, henover affaldssiloen.

 

Ugenyt - uge 40

Igår mandag den 28. september kunne vi fejre rejsegilde. Det var som det ses på billedet, med høj sol og blå himmel. Taler både fra Borgmester Morten Slotved samt vores leverandører.

 

Og som det er skik og brug var Pølsevognen naturligvis også på plads.

 

 

 

Bedre sent end aldrig.

Vi har lige modtaget dette  link https://www.youtube.com/watch?v=P9e2BZtJh8k hvor I kan se det store kedelløft.


 

Ugenyt - uge 39

 

 

I uge 38 har vi fået banket pæle i jorden til fundamentet til vores nye askesiloer. Det viste sig at være en hårdere opgave end forventet. Der var 24 pæle der skulle ca. 13 meter ned i jorden for at kunne holde. Efter de første pæle viste det sig at jorden var uventet meget hårdere end det undersøgelser havde vist. Over halvdelen af pælene knækkede inden de nåede ned, hvor de skulle være.  Vi har nu fået rammet flere pæle i til erstatning for de knækkede, samtidig er det besluttet at de kun skulle ned til de mødte en bestemt modstand. Nu har vi en masse pæle stående mellem 3 og 5 meter over jorden. De bliver kortet af i næste uge og der bliver gravet ud til fundamentet. Hvis alt går godt kan vi støbe renselag i bunden i slutningen af ugen.

 

I turbinebygningen skal vi have lavet forskalling og begynde på armeringen til dækket på 1. sal.

 

På linje 5 er vi godt i gang med at sætte bygningsstålet op. Vi skal gerne have rejst stålet hele vejen henover kedlen og overhederne i løbet af uge 39. Efterhånden som bygningen står, kan vi fortsætte med at få sat gallerier op rundt om kedlen. Der er mange af gallerierne der skal sidde fast på bygningsstålet.

 

Der foregår en del isolering og montage på røggasrensningen. Vi skal i gang med at rejse de stålstativer der skal bruges til at stille henholdsvis køletårnet og posefiltrene på.

 

Ugenyt - uge 38

 

 

I denne uge bliver de første stålspær rejst over kedlen. Der vil blive rejst spær over den høje del først og derefter over den lave del. Den ende hvor røggasrensningen kommer bliver først rejst senere.

 

Der arbejdes på at samle de stålstativer, de forskellige del af røggasrensningen skal stå på. Posefiltrene, der skal fjerne asken fra røgen, bliver isoleret mens de ligger på pladsen.

 

Vi er ved at ramme pæle til de 2 askesiloer der skal samle asken. Desværre er vi stødt på forskellige rammehindringer, så dette arbejde kommer til at fortsætte i uge 38.

 

Ugenyt - uge 37

 

 

I dag begynder vi at ramme pæle i jorden til askesiloerne. Ramningen forventes at tage ca. 2x 3 dage. I perioden 09. september - 21. september 2015.

 

Derefter skal der graves ud og pælene skal kappes af ca. 1 m. nede i jorden.

 

Ugenyt - uge 36

 

I næste uge er vi færdige med betonarbejdet i linje 5. Vi fortsætter på turbinebygningen, hvor vi har holdt en kort pause på grund af pladsmangel i forbindelse med Norfors’ revision af linje 4.

 

BWV fortsætter med at svejse rør på kedlen, samle gallerier og luftkanaler rundt omkring på kedlen.

 

På mandag begynder vi for alvor med røggasrensningen i den nordlige ende af linje 5. Der kommer en del store komponenter og en masse stål, der skal samles og sættes ind i bygningen.

 

Vi skal desuden have skåret 4 dørhuller i det betontrappehus der ligger midt i linje 4, så der bliver adgang fra linje 5 til trappen.

 

Ugenyt - uge 35

 

I denne uge skal vi have støbt de sidste småting i ovnlinje 5 bygningen. Der mangler et lille stykke væg midt på bygningen, nogle plinte i kote 1,9 og kote 9,9 samt et lille trappehus på  toppen af nordhuset. På toppen af siloen støber vi overbeton på mandag og plintene bliver forhåbentlig klar i slutningen af ugen. Hvis dette holder stik, er der kun mindre reparationer og finish tilbage, for betonfolkene på den bygning.

 

Kedelleverandøren arbejder på at svejse kedlen sammen og få placeret de forskellige forbindelsesrør de rigtige steder. Så kan de svejse dem fast når der bliver tid. De starter op igen med at få monteret gallerier fra på mandag.

 

Fredag og lørdag fjerner vi de sidste vinduer i siden af bygningen. Dette gøres for at gøre klar til at vi kan begynde på røggasrensningsanlægget i starten af september. Vi forventer at lukke hullerne ved vinduerne i næste weekend, når vi har målt de eksisterende stålspærs placering.

 

Ugenyt - uge 34

 

Så er det lykkedes at få samlet kedelen hvor den står. Tirsdag kom selve kedlen op. Onsdag og torsdag blev overhedere og economisere løftet på plads og kedlen har fået den rigtige form.

Fredag løfter vi de betonelementer op der skal ligge over affaldssiloen.

 

I næste uge skal den store kran skilles ad og køres væk. Vi fortsætter med at sætte rør og kanaler på kedlen. Vi skal have alle de store ting der stadig mangler, monteret inden der kommer en bygning op omkring kedlen.

 

Der arbejdes på højtryk med at få lavet betondelen færdig, inden den næste maskinleverandør kommer på pladsen. Det er den sidste del af trappehuset i nord der mangler, samt et hul i dækket der er blevet udskudt fordi der skulle en tank ned i kælderen.

 

Det sidste af facaden bliver fjernet i løbet af de næste 2 uger.

 

Ugenyt - uge 33

 

 

Tirsdag skal vi have løftet kedlen på plads det går det meste af dagen med. Derefter bruger vi onsdag, torsdag og fredag på at løfte de overhedere (legoklodser) ind som vi har haft liggende på pladsen de sidste par måneder, samt lægge de betonelementer op der skal lægge låg på affaldssiloen. Så bliver kranen demonteret og kørt væk igen.

 

Samtidig med dette arbejder betonfolkene videre de to steder de primært arbejder. Toppen af Nordhuset og montagehullet i midten af bygningen.

Der er revision på den eksisterende linje 4 og derfor er der ikke nogen aktivitet på den nye turbinebygning. Det lykkedes i fredags at få støbt væggene i stueplan.

 

Vi er begyndt på den første etape af udbygningen af kontrolrummet. Der skal laves en betonkasse inde i den eksisterende affaldssilo. Dette arbejde skal foregå i revisionsperioden, da kranerne ikke kører lige så ofte nu, som når linje 4 er i drift.

 

Ugenyt - uge 32

 

 

Vi har nu fået lavet siten stærk nok til at kunne bære den store kran der kommer i uge 32. Kranen kommer i dele fra midten af næste uge og bliver samlet på stedet. Den skal være klar til mandag i uge 33.

 

I kedelenden af bygningen arbejdes der på at blive helt klar til at sætte kedlen på plads. Der skal sættes gallerier og trapper op på væggen ind mod linje 4. Der er desuden også stadig en del store kanaler der skal løftes ind, da de vil være svære at få ind efter kedlen.

 

Mandag bliver fødevandstanken løftet på plads. Den kommer til at ligge til frit udsyn på toppen af Nordhuset. Fødevandspumperne kommer også i starten af ugen og bliver monteret i deres rum i kote 9,9.

 

I Nordenden af bygningen skal vi have støbt plinte og den brystningsvæg der mangler. Dette skal være gjort ind vi begynder at samle kranen.

 

På toppen af Nordhuset begynder vi på den sidste etape. Det er toppen af den trappeopgang der kommer helt fra kælderen.

 

Ugenyt - uge 31-32

 

 

I de sidste par uger er kedelstativet begyndt at tage form i kælderen og affaldstragten og risten er kommet på plads.

 

I denne uge bliver asketragtene, der skal være under hele kedlen, lagt op i stativet. De ligger løst indtil kedlen er kommet ind så bliver de monteret på undersiden af den.

 

Vi er i gang med at rydde pladsen så den kan blive gjort klar til kedel indløftet. Der skal bygges en ”pude” op af stabilgrus og køreplader inden kranen kommer i slutningen af uge 32. Vi forventer at løfte kedlen på plads i starten af uge 33, hvis vejret er med os.

 

Betondelen af kedelbygningen er ved at være færdig. Der mangler en lille ”knast” på toppen af Nordhuset og en del plinte forskellige steder rundt på alle niveauer i de nordlige halvdel af bygningen. Desuden er der en ca 6 m. bred åbning i dækket der skal lukkes. Disse opgaver vil tage de næste par uger.

 

I turbinebygningen er vi ved at armere væggene omkring stueetagen. De skal gerne støbes senest i starten af næste uge. Herefter kommer denne del til at ligge stille de næste 3 uger, da pladsen skal bruges i forbindelse med Værket’s årlige revision af den eksisterende ovnlinje 4.

 

Ugenyt - uge 28

 

 

Mandag støber vi dæk i terrænniveau i turbinebygningen, umiddelbart efter begynder vi at rejse forskallingen til væggene.

 

I løbet af den næste uge vil vi arbejde med de sidste støbninger i affaldssiloen. Der skal støbes et lag beton i hele bunden og derefter skal der laves skrå kanter i bunden, så kranen kan komme til at tømme siloen. Der bliver armeret på livet løs på dækket i midten, det skal gerne være klar til at støbe i slutningen af uge 28. På Nordhuset fik vi støbt vægge i onsdags. Vi fjerner nu forskallingen indvendig og begynder på understøtning og forskalling af dækket der skal laves i kote 17.

 

BWV arbejder med at stille stålstativet op til kedlen og dens udstyr, samt at få samlet alle de forskellige luftkanaler, der skal ned inden kedlen kommer.

 

Facaden er blevet strippet for yderbeklædning i det meste af østvæggen. Dette er for at gøre klar til at bygge den nye bygning sammen med den eksisterende. Alle stålsøjlerne i linje 4 i kedelenden er blevet målt ind for at kunne lave de nye stålspær så de passer nøjagtigt.

 

Ugenyt - uge 27

 

 

I den kommende uge skal vi have støbt væggene på 1. sal i Nordhuset.

 

Der bliver arbejdet med at armere dækket i mellem Midterhuset og Nordhuset. Det forventes at være klar til at støbe det i næste uge.

 

I turbinegården armeres dækket i terrænniveau.

 

Maskinfolkene er i fuld gang med at rejse stativet til kedlen, samtidig med at der monteres luftkanaler i kælderen.

 

Facaden er blevet demonteret i hele kedeldelen på Ovnlinje 4. De inderste stålplader i facaden på Ovnlinje 4 er ikke fjernet fordi vi ønsker at holde bygningen lukket ind til Ovnlinje 4. I øjeblikket er der dog åbent i det øverste stykke, så vi kan få målt de eksisterende spær ind, da de nye spær skal ramme de gamle. Når vi har målt ind bliver dette også lukket igen.

 

Ugenyt - uge 26

 

 

I den kommende uge får vi støbt det sidste stykke af den høje væg ved affaldssiloen, væggen når nu op i ca. 25 m over terræn.

 

Bagefter fjerner vi understøtningen i selve siloen og det sidste arbejde nede i siloen laves.

 

Den midterste del af bygningen bliver færdig på mandag. Derefter skal der fjernes en del forskalling, og der skal løftes to trapper ned, som bliver en del af det endelige byggeri.

 

I bygningens nordende bliver der støbt vægge i 1. sals niveau, hvorefter vi straks lave forskallingen til det næste dæk.

 

I forbindelse med kedlen er der efterhånden samlet en del af stativet, som kedlen skal stå på. I ugens løb kommer der mere stål og vi begynder at rejse kedlens stativ ovenpå midterste del af bygningen.

 

Ugenyt - uge 25

 

I denne uge skal vi have støbt plinte til maskineriet i kote 9,9 og 2,9 under midterhuset.

 

Der arbejdes på vægge til trappehusene midt på bygningen og dækket over midterhuset. Begge dele forventer vi at støbe i slutningen af ugen.

 

I Nordhuset er vi godt i gang med at armere væggene til sal.

 

BWV er godt i gang med at bygge stativet til kedlen op. Dette arbejde fortsætter de næste uger.

 

Der bliver monteret gallerier efterhånden som vi kommer opad.

 

Ugenyt - uge 23

 

 

STOR TAK for den store interesse og deltagelse i vores Åben Hus arrangement.

Det var en fornøjelse, at så mange havde lyst til, at se vores byggeplads.

 

I den kommende uge vil vi fjerne den sidste del af facaden i kedelområdet og vores kedelleverandør bliver sluppet løs. Fra på onsdag vil vi begynde at sætte maskindele, tanke og andet ned i kælderen.

 

Vi vil begynde at lave dækket der skal være over midterhuset, samt begynde på væggene til Nordhusets næste etage.

 

I turbinegården har vi lavet forskallingen til dækket i terrænniveau. De næste 2 uger går med at armere det.

 

Ugenyt - uge 22

 

 

I den kommende uge begynder vi på at lave forskalling og at armere, dækket i terrænniveau i turbinebygningen.

 

Vi støber dæk over det første niveau i Nordhuset og begynder at arbejde videre på væggene til næste niveau.

 

I kedeldelen støber vi væggene til huset i midten og armerer den brystningsvæg der skal være fra affaldssiloen ned til midterhuset.

 

Oppe i højden laver vi forskalling og begynder at armere den sidste stump væg allerøverst oppe.

I den forløbne uge har vi taget den store tårnkran ned og arbejder på at sætte en mindre en op syd for bygningen.

 

I kælderniveau begynder vi med at lave huller ind til den eksisterende bygning og den sidste betonfinish.

 

Ugenyt - uge 20

 

 

Den kommende uge vil byde på endnu et par støbninger. Vi er klar til at støbe væggene i den nordlige ende.

 

Der skal også støbes det sidste stykke af den høje del i sydlige ende (affaldssiloen) Der efter mangler der kun et par meter i højden på en enkelt væg på den.

 

I midten af bygningen er vi startet op med at bygge vægge. Det fortsætter de næste uger. Se billedet.

 

I næste uge starter vi med at tage den gamle facade ned, i det område hvor kedlen skal stå.

 

Omkring turbinen er der ved at være fyldt op omkring de store pumpebrønd, så skal der laves en noget mindre pumpebrønd inden vi fortsætter med betonarbejdet.

 

Ugenyt - uge 19

 

I denne uge er planen at støbe væggene i stueetagen, i det hus der ligger i Nordenden af bygningen. Dækket i hele kedeldelen blev støbt i torsdags og nu er vi gang med at fjerne forskalling og understøtning af dækket. Det forventer vi at bruge 1-2 uger på. Allerede nu starter vi med at få lavet de plinte der skal være ovenpå dækket. Sidst på ugen forventer vi at begynde på forskalling og armering af væggene i Midterhuset.

 

I turbinegården er der gravet ud til en 5 m. dyb pumpebrønd. Desuden skal vi have taget hul på ”Redlergangen”. Der er en forbindelsesgang fra linje 4 over til vandbehandlingsbygningen, ligger ca. 1 m. under terræn. Taget skal skæres af og der skal laves et nyt dæk hen over gangen, så den bliver en del af den nye turbine 5 bygning.

 

På kedelsiden er vi begyndt at svejse de forskellige tragte sammen. Fra på torsdag begynder der at komme stål til det stativ der skal bære kedlen og de gallerier der skal være omkring den.

 

Ugenyt - uge 18

 

 

I denne uge skal vi have støbt dækket i kote 9,9 (normalt terrænniveau). Det skal gerne være klar til støbning tirsdag morgen.

 

Væggene i nordenden begynder at tage form og skal gerne støbes i slutningen af denne uge.

 

I turbinebygningen laves der understøtning til dækket i kote 9,9. Derefter er der noget et dæk over en eksisterende gang der skal skæres af. Inden vi kan begynde at lave dækket.

 

Sideløbende med disse opgaver skal vi have gravet ud til en pumpebrønd i forbindelse med turbinebygningen.

 

Ugenyt - uge 17

 

I denne uge støbes der endnu en væg oppe på tragtdækket, og forskalling og armering fortsætter opad. Vi planlægger med at støbe dæk i jordniveau, fra affaldssiloen helt frem til elevatorskakten, på fredag. I Nordenden er vi begyndt på at sætte forme op til de første vægge.

 

I turbinekælderen er alle plinte og søjler støbt. I næste uge fyldes der sand i og der laves understøtning til dækket.

 

I weekenden vil vi begynde at ramme pæle i til fundering af den kran der skal løfte kedlen ind. Dette arbejde starter fredag middag og slutter lørdag eftermiddag. Det vil gentages de næste 2 weekender på samme måde.

 

Ugenyt - uge 16

 

 

I ugen inden påske nåede vi de planlagte støbninger og den forløbne uge er så gået med at afforskalle. Samt arbejde videre i højden ovenpå tragtdækket. Der er forskallingen sat op og denne uge går med at armere væggen.

 

I kedel kælderen er vi klar til at støbe de sidste vægge under jordniveau fredag i denne uge. Der laves forskalling til dækket over hel kedelkælderen samt efterfølgende bundet armering.

 

I nordenden hvor røggasrensningen skal være arbejdes der ligeledes med forskalling til dækket i jordniveau.

 

I turbinegården skal vi i den næste uge være helt færdig i kælderen og derefter fyldes der ca. 1,5 m sand i. Dette gøres for at sikre at den ikke ”flyder” op når vi  slukker for grundvandssænkningen.

 

Vi har efterhånden en hel kedel liggende på pladsen og det begynder at knibe med ledig plads. Heldigvis varer det ikke så længe før vi kan begynde at samle noget af maskineriet i huset hvor det skal være.

 

Ugenyt - uge 14

 

 

Den såkaldte 4. klatring på affaldssiloen, er lidt mindre end de øvrige, da vi er højere oppe end det der bliver til selve siloen. Derfor består den "kun" af de 2 ydervægge. Vi planlægger at støbe dem mandag.

 

Kældervæggene i turbinekælderen. De 3 kældervægge skal gerne støbes tirsdag, så formene kan fjernes onsdag, og være klar før påske.

 

Tragtdækket. Det er et dæk der er lige under toppen af siloen. Det er ca. 50 cm tykt, 12 meter bredt og bliver i den ene side kun understøttet af 2 søjler. Planen er at støbe dækket på onsdag. Så vi kan begynde på den væg der står ovenpå, umiddelbart efter påske.

 

Vi ønsker alle en rigtig god påske.

 

Ugenyt - uge 13

 

 

I denne uge begynder vi, at lave armering i tragtdækket. Det er det dæk hvorfra affaldet bliver smidt ind i kedlen. Vi er i denne uge  begyndt på armeringen af de to vægge der skal være hhv. syd og øst for tragtdækket. Det er to af væggene i affaldssiloen der fortsætter videre op.

 

Vi er godt i gang med forskalling til dækket i kote 9.9 (terrænniveau) Vi forventer, at have forskalling over hele kedelkælderen inden påske, så vi lige umiddelbart derefter kan gøre klar til støbning.

I turbinebygningen er vi ligeledes i gang med armering til kældervæggene, hvor vi forventer, at kunne støbe dem i slutningen af denne uge.

 

Ugenyt - uge 12

 

 

I denne uge skal der armeres vægge i turbinebygningen. I morgen tirsdag bliver der støbt bundplade i turbinebygningen. På selve ovnlinjen, er der støbt dæk i den nordlige ende, og der er nu lavet et hul i facaden ind til ovnlinje 4. Her skal der støbes ovenpå den eksisterende væg. De næste par uger vil gå med, at armere og forskalle væggene i dette område. Det sidste stykke af affaldssiloen er støbt og afforskallet,  nu skal der støbes et dæk der skal "svæve" 12 meter oppe. Der skal laves forskalling til dette,  hele næste uge.

 

Ugenyt - uge 11

 

 

Der er nu støbt dæk i nordenden som det kan ses på billedet. Og der er ligeledes støbt næste etape til affaldssiloen.

 

I næste uge støbes der et par mindre vægge og søjler i kælderen.

 

Et par mindre forsinkelser gør, at vi først kan forvente at støbe bundpladen i turbinebygningen i denne uge.

 

Ugenyt - uge 10

 

 

Vi fortsætter i denne uge med, at støbe kedelbygningen. Vi er i gang med dæk i terrænniveau og i slutningen af ugen forventer vi at kunne støbe videre på affaldssiloen, hvor vi nu er ca. 15 meter over terræn.

 

Mandag støber vi bundpladen i turbinekælderen.

 

Der kan forventes en del kørsel med betonbiler til byggepladsen. Som det kan ses i venstre side af billedet, så arbejdes der stadig på kedlen.

 

 

Ugenyt - uge 9

 

 

Der er blevet fyldt godt op på lagerpladsen med kedeldele, og der kommer mere i løbet af næste uge.
Alle disse dele skal sættes op efter at kedlen, er løftet ind på plads i bygningen.

 

I turbinegården armerer vi i bunden for at blive klar til at støbe i starten af uge 10.

Vi har støbt op til kote 17,5 på affaldssiloen og er ved at gøre klar til de næste 4 m. Der bliver støbt
dæk i 9,9 i begge ender af byggegruben.

 

 

Ugenyt - uge 8

 

 

I uge 8 sker der følgende på byggepladsen:

 

Vølund: forsamling af kedel, ankomst af flere sektioner til samme.

 

Hoffmann: En del støbninger i starten af ugen - vægge samt dæk i ovn linje 5.
Turbine bygning, her bliver der bundet jern hele ugen.

 

Ugenyt - uge 7

 

 

I uge 7 armeres og støbes i det meste af linje 5. Der er ved at blive gjort klar til at lave dæk i kote 9,9 (terrænniveau) i den nordligste ende af gruben, samt i den sydlige ende mod affaldssiloen.

 

På turbinesiden indretter vi byggepladsen til betonfolkene og begynder at lægge armering i bunden af hullet. Der kommer ikke en tårnkran på denne side af bygningen. Der bruges henholdsvis lastbilkraner og andre mobileløftegrejer.

 

Kedelfolkene fra Vølund får en lind strøm af ”byggeklodser” leveret i løbet af uge 7 og 8. Det er kedlens konvektionspart der kommer. Konvektionsparten er hele den del af kedlen, der er optager varmen fra røggassen. Den kommer i 10 ”klodser” på ca. 8*6*5 m. Når den til sin tid bliver monteret skal der under hver klods være en tragt til at opsamle asken, der bliver udskilt fra røgen.

 

Ugenyt - uge 6

 

 

I den kommende uge skal vi have støbt næste stykke af affaldssiloen. Når det er støbt er vi nået ca. 8 meter over jorden. Vi er ved at gøre klar til at armere det første stykke, af det dæk der skal være terrænniveau, i det meste af bygningens længde.

 

I turbinebygningen er der gravet ud og den næste uge vil gå med at svejse alle samlinger i spunsen. Dette gøres for at sikre bygningen imod vandindtrængning.

 

På kedlen går de næste uger med at svejse de forskellige forbindelsesrør på, rundt omkring på kedlen.

 

Ugenyt - uge 5

 

 

Vi er begyndt udgravning i turbinegården, det forventes afsluttet senest mandag. Derefter skal der støbes renselag og vandtætning i bunden af gruben. Der skal også svejses en hel del på spunsen.

 

I ovnlinje 5 bliver der støbt dæk og vægge i kedelkælderen. De næste 4 m. af affaldssiloen forventes støbt i slutningen af ugen.

 

Kedlen har fået sin overbeholder monteret og der skal nu svejses en masse rørstykker i mellem kedlen og overbeholderen.

 

Ugenyt - uge 4

 

 

I næste uge begynder vi på udgravning i turbinegruben. Der vil blive armeret og støbt i kedelbygningen. På kedlen vil overbeholderen blive løftet på plads mandag. Der vil komme til at står en ganske stor mobilkran inde på pladsen for at løfte overbeholderen. Overbeholderen er en ca 13 m. lang cylinder der vejer ca. 22 ton. Den skal sættes på højkant på toppen af kedlen.

 

Ugenyt - uge 3

 

 

Først lidt gode nyheder:

 

Vi er færdige med at ramme spuns i til turbinebygningen! Derfor går den næste uges tid med at svejse forstærkninger i toppen af spunsen så vi kan grave jorden væk.

 

På linje 5 byggeriet er vi klar til at støbe det første stykke af affaldssiloen der er over jordniveau. Der armeres i de resterende kældervægge, samt på forskellige søjler og mindre dæk i kedelkælderen.

 

Kedlen har fået monteret det meste af den fjerde side i denne uge, men de sidste paneldele når vi først at løfte på plads i starten af næste uge. Derefter skal der laves én hel masse svejsearbejde.

Ugenyt - uge 2

 

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 2, fra den 5-9. januar 2015.

 

 • Så er vi tilbage efter jule og nytårsferie.
 • I denne uge vil der blive nedbragt spuns.
 • Derudover vil der være opstart af de forskellige byggeprocesser igen.

 

Ugenyt - uge 52 og 1

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 52 og 1, fra den 22. - 31. december 2014.

 

 • I næste uge samt mellem jul og nytår arbejdes der med armering af affaldssiloen. Vi forventer at der er 6 – 10 mand i arbejde den 29 og 30/12. dette skyldes at vi har valgt at forcere arbejdet for at indhente noget af den tid vi er kommet bagefter på nuværende tidspunkt.
 • Mandag i næste uge støber vi det første stykke kældervæg i røgrensningsenden (den nordlige ende) Derefter ryddes der op og gøres klar til juleferie.
 • Kedelbygningen er gået på juleferie og starter først op den 5. januar.
 • I turbinegården har vi fået sat alle spunsjernene ned. Der er 3 jern der ikke er kommet ned på plads hvor vi er nødt til at få en rammemaskine til at banke dem på plads. Vi regner med at kunne få den frem til på mandag så julefreden kan sænke sig over området.

 

Ugenyt - uge 51

 

Planlagte hovedaktiviteter på byggepladsen i uge 51, fra den 15. - 19. december 2014.

 

 • I turbinegården har vi til stadighed udfordringer med at få trykket spunsen ned. Vi har nu fået de tre sider vibreret ned, mens vi stadig støder på en hel masse sten på den sidste væg.
 • Vi forventer at have spunsen på plads i næste uge.
 • På den anden side går det planmæssigt fremad. I den kommende uge støber vi den sidste kældervæg i kedelkælderen og de første stykker kedelvæg i den nordlige ende.
 • Omkring affaldssiloen bliver der sat forskallings forme op i denne uge og vi starter på at armere fra kote 9 til 13 i næste uge. Dette stykke skal støbes i uge 2.
 • På kedlen sker der ikke så store synlige fremskridt i øjeblikket. Dette er ikke fordi der ikke arbejdes, men fordi Vølund er i gang med at svejse en hel masse rør sammen.
 • Tirsdag d. 23. december går alle håndværkere på juleferie til og med d. 2. januar 2015. Så der er stille på pladsen i den periode.
 • Som en sikkerhedsforanstaltning, skal vi indskærpe AT ALT UVEDKOMMENDE FÆRDSEL er forbudt på pladsen.
 • Ovnlinje 5 ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00